O nás

Historie sboru

   Místní jednotka požární ochrany byla v Hájích založena roku 1951. Jejím velitelem se stal pan Jiří Vejvoda. Požární sbor vlastnil od roku 1952 stříkačku PS4. Pro rozlehlost obce je však tato nevyhovující, proto je mu později přidělena PS8.

   Mimo cvičení se stříkačkou a její údržby provádí hasiči v celé obci preventivní protipožární prohlídky, zejména komínů o čemž pořizují zápisy, účastní se brigád na zvelebování obce, požárních hlídek v době žní, pravidelně pořádají sběr starého železa.

   Z kulturních a společenských akcí pořádají plesy, taneční zábavy, ve spolupráci s obcí mikulášskou nadílku, různé souteže ke dni dětí apod. Některé z těchto akcí se tradují dodnes.

   Významný byl také podíl hasičů na stavbě požární zbrojnice koncem roku 1960 i její rekonstrukce ve druhé polovině osmdestáchých let.

   Během existence sboru provedli jeho členové řadu zásahů v obci a okolí (zejména při lesních požárech), včetně účasti na hašení na rozsáhlém požáru Svaté Hory roku 1978, nelze zapomenout anizappojení místních hasičů do požárního sportu, kde dosahovali úspěchů v kategorii dospělých i mládeže (hra plamen) zejména v 70. letech.

   V devadesátých letech vzniká Sdružení Hasičů Čech, Moravy a Slezska jako nástupnická organizace ČSPO a tedy i místní organizace Svazu požární ochrany se vrací k tradičnímu označení Sbor dobrovolných hasičů Háje.

   V té době se již dospělí ani dorost soutěží nezůčastňují a poslední družstvo mladých požárníků končí svojí činnost v roce 1991. SDH také ztrácí členství v Příbramském okrsku.

   Po období jistého útlumu se činnost sboru začíná obnovovat a zaměřuje se zejména na pořádání různých kulturních a společenských akcí v obci, zájezdů, akcí pro děti, ale i pomoc obci, např. při úpravě hřiště.

   V letech 1999 – 2003 si získal oblibu turnaj ve fotbale o putovní pohár popřádaný na místním hřišti, vždy za účasti několika mužstev z Hájů a okolních obcí.

   Výroční valnou hromadou konanou 31.ledna 2003 je přijat návrh na opětovné začlenění SDH Háje do 1.okrsku Příbram. Toho času má sbor 44. členů. 

 

 Předsedové a starostové sboru od jeho založení: 

 

 1981 - 1955            Jiří Vejvoda

 1956 - 1960            Václav Drechsler

 1961 - 1962            Josef Fous

 1962 - 1966            Josef Šoun

 1967 - 1971            František Němec

 1972 - 1976            František Vitiš

 1977 - 1989            Václav Kopal 

 1990 - 1997            Václav Sklenář

 1998 - 2000            Milan Pinc

 2001 - 2019            Daniel Vitiš

 2020 -                    Břetislav Gregorek II.