Sbor dobrovolných hasičů Háje

 

  Sbor  dobrovolných  hasičů  Háje

         Vás  zve  na  VI. ročník

Memoriálu  Václava  Kopala

v  netradičním  požárním  útoku

      ( klasický požární útok + požární útok

        doplněný dalšími disciplínami )

Memoriál se koná dne 3. září 2022 od 9:00 hodin na obecním hřišti. Příjezd a

registrace sborů do 8:30 hodin, přihlášky do 31. srpna 2022 na email: hasicihaje@seznam.cz

nebo na tel. čísle 602 527 273 nebo 604 501 439. Propozice soutěže na www.hasicihaje.cz 

Hlavní cena – 50 l sud piva Kozel.

 

 

Případné náměty a připomínky nám můžete zasílat na hasicihaje@seznam.cz.